Vỏ bình tra

Vỏ bình trà được làm từ quả dừa khô

Chén bằng gáo dừa

fds